Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2022-10-04

Aktualizováno dne: 2022-10-04

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti Vzduchotechnika Kubišta týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při přístupu na stránky https://www.pavel-kubista.cz/ (dále jen "služba"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu soukromí a jak jste chráněni podle zákonů o ochraně soukromí.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito pravidly. s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním údajů, nepřistupujte k naší službě a nepoužívejte ji.

Společnost Vzduchotechnika Kubišta je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. K tomu může dojít i bez předchozího upozornění.

Vzduchotechnika Kubišta zveřejní revidované Zásady ochrany osobních údajů na webu https://www.pavel-kubista.cz/ website

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. https://www.pavel-kubista.cz/ collects the following information:

Údaje o používání zahrnují následující údaje:

Jak shromažďujeme informace

https://www.pavel-kubista.cz/ od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

Vaše údaje budou uloženy až 360 dní po jejich odeslání. již nejsou potřebné k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu, a to z následujících důvodů podávání zpráv nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás neidentifikují osobně, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Jak používáme vaše informace

https://www.pavel-kubista.cz/ může vaše údaje použít k následujícím účelům:

Jak sdílíme vaše informace

Společnost Vzduchotechnika Kubišta bude sdílet vaše údaje v následujících případech:

Sdílení třetí stranou

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly efektivně navigovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro webové stránky správně fungují, mohou být nastaveny bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie je třeba před jejich nastavením v prohlížeči schválit.

Security

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://www.pavel-kubista.cz/ využívá celou řadu bezpečnostních opatření, aby se zabránilo zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které jste nám poskytli, musíte k našim službám přistupovat na základě svého na vlastní nebezpečí.

Vzduchotechnika Kubišta neodpovídá za výkon webových stránek. provozovaných třetími stranami nebo vaší interakce s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám zkontrolovat si je. zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, s nimiž jste v interakci, a zjistit, zda jsou tyto zásady přiměřené.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Jméno: Vzduchotechnika Kubišta

Adresa: Všehrdova 452, 508 01 Hořice

Email: pavel.kubista@centrum.cz

Webové stránky: https://www.pavel-kubista.cz/

Telefon: + 420 603 733 241